Vossa Jazz 2017, div. plassbillettar

Arrangementsinformasjon
Default plassbillettar

Til opningskonserten, Tingingverket og konsertane i  Osasalen på Ole Bull Akademiet og i kyrkja må gjester med festivalpass og dagskort kjøpa plassbillett for å vere sikra tilgang.Billetten garanterer plass fram til 15 min. før konsertstart.

plassbillettar

Restriksjoner

Plassbilletten gjeld saman med festivalpass eller dagskort gjeldande dag.

Ansvarsfraskrivelse

Med atterhald om endring i programmet.