Vossa Jazz 2017, dagskort laurdag

Arrangementsinformasjon
Default dagskort laurdag

Gjeld alle konsertane laurdag 08.04. dersom ledig kapasitet. Gjeld ikkje Vin & vinyl i Gamlekinoen. Billetten må bytast i armband på billettkontoret på Park. 

Til Tingingsverket og konsertane i Osasalen kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
tingingsverk
dagskort
musikk
dagskortlaurdag

Restriksjoner

18 års alderse på Park etter 21:00.
Dagskort gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.