Vossa Jazz 2017, Badnajazz

Arrangementsinformasjon
Default badnajazz ny

Badnajazz er festivalen for, av og med born. 

Etter kvart som programmet til 2017-festivalen vert gjort kjent kan du lesa om det på www.vossajazz.no og kjøpa billettar her. 

Festivalpass til Badnajazz gjeld alle Badnajazz-konsertane på 2017-festivalen.

badnajazz
badnajazzkoret
voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
familie
musikk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om endring i programmet.